فهرست

درخشش مجدد دانشگاه علوم پزشکی بابل در شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC): شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه در سالن همایشهای بین المللی رازی برگزار گردید.

گفتنی است: در اختتامیه این جشنواره از فرایندهای برتر کشوری در حیطه های مدیریت و رهبری آموزشی، تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، ارزشیابی آموزشی، یاددهی و یادگیری، یادگیری الکترونیک و طراحی و تولید محصولات آموزشی تقدیر گردید.
قابل ذکر است: امسال نیز  همانند سال گذشته فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل جزء فرایندهای منتخب این جشنواره بود.
لازم به ذکر است: فرایند ارائه شده توسط دکتر علی اکبر مقدم نیا عضو هیات علمی دانشگاه و آقای علی اکبر خسروی لاریجانی دبیر کمیته دانشجویی EDC با موضوع "طراحی، اجرا و ارزشیابی یادگیری فارماکولوژی پزشکی با استفاده از روش ایفای نقش بعنوان منتخبین حیطه یاددهی-یادگیری مورد تقدیر هیات داوران جشنواره قرار گرفتند