فهرست

بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، هیات ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت ، ضمن نشست با رئیس دانشگاه و گروه جراحی عمومی از ظرفیت های دانشگاه بازدید نمودند.

در این بازدید آقایان دکتر سید حسن امامی رضوی، دکتر محمد رئیس زاده، دکتر غلامعلی گدازنده و سرکار خانم مریم میلاد ضمن شرکت در جلسه گروه آموزشی جراحی عمومی در بیمارستان شهید بهشتی، با اعضای هیات علمی و دستیاران تخصصی این گروه دیدار کردند و از امکانات آموزشی و درمانی این گروه در بیمارستانهای شهید بهشتی و آیت الله روحانی بازدید نمودند.
در پایان هیات ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت با حضور در دفتر ریاست دانشگاه با دکتر سیدعلی مظفرپور دیدار کردند و به بررسی عملکرد گروه، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات لازم برای توسعه رشته های فوق تخصصی جراحی در دانشگاه بابل در سالهای آینده پرداختند.