فهرست

اطلاعیه /برگزاری اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدارومتوازن

دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدارومتوازن ،رویکردها وکاربردها در تاریخ 13 و14 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه کردستان .دانشگده علوم انسانی واجتماعی برگزار می نماید.

اطلاعیه/جذب هیات علمی پژوهشی ضریب کا

نظر به اهداف مراکز تحقیقات مبنی بر گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بنا بر مصوبه کمیته 7 نفره جذب هیات علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراکز میکروب شناسی بالینی ،بیوتکنولوژی پزشکی با دانش و تجربه در زمینه بیماریهای ناقل ، مراقبتهای روان جامعه نگر یا دکترای تخصصی روان پرستاری اجتماعی ،روان شناسی سلامت متقاضی جذب هیات علمی پژوهشی ضریب کا می باشند.

اطلاعیه/سمینار یه روزه سلول های بنیادی جنسی وتکنیک های کمک باروری

ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سمینار یه روزه سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری در تاریخ 11 اسفند ماه 95 در اصفهان خیابان رویان پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان برگزار می نماید.

اطلاعیه/سمینار کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری های التهابی واتوایمیون

ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری های التهابی واتوایمیون برگزار می نمایند.

اطلاعیه/ دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های کلیوی و مجاری ادارای

ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری پژوهشگاه رویان دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های کلیوی ومجاری ادارای برگزار می نمایند.

اطلاعیه/دومين کنگره بين المللي توسعه روابط اقتصادي در حوزه سلامت با محوريت کشورهاي اسلامي "

دومين کنگره بين المللي توسعه روابط اقتصادي در حوزه سلامت با محوريت کشورهاي اسلامي " در روزهاي 5، 6 و 7 اسفند ماه سال جاري در محل سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيماي تهران برگزار مي گردد.